Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Zinovjevas Grigorijus

(tikr. Geršonas Radomyseskis; 1883-1936), žydų revoliucionierius, bolševikų partijos veikėjas.

1917 m. kartu su A. Kamenevu pasisakė prieš Lenino planą jėga užgrobti valdžią Rusijoje. 1919-1926 m. Politbiuro narys, Kominterno pirmininkas. Už priešinimąsi J. Stalino diktatūrai neteko partinių postų, 1927 m. pašalintas iš partijos, bet „atlikęs atgailą“ grąžintas. 1936 m. viešame teismo procese apkaltinus sąmokslu prieš J. Staliną nuteistas sušaudyti.

Portretai

Liudvikas XV
Liudvikas XV

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.