Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Zavadskis Juozapas

(1781-1838), spaustuvininkas, garsios Vilniaus leidyklos ir knygyno įkūrėjas. 1803 m. Vilniuje įsteigė spaustuvę, kuri po poros metų perėmė Vilniaus un-to knygų leidybą. J. Zavadskio leidykla, vėliau vadovaujama jo sūnų Adomo ir Felikso bei jų palikuonių, iki 1939 m. išleido per 700 lietuviškų knygų.

Portretai

Vilhelmas II
Vilhelmas II

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.