Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Olšauskas Konstantinas

K. Olšauskas
K. Olšauskas
(1867-1933), visuomenės veikėjas, kunigas. Prelatas.

1906 m. įkūrė juozapiečių draugiją, dalyvavo kuriant Šv. Kazimiero ir „Saulės“ draugijas, 1918-1928 m. buvo „Saulės“ draugijos vadovas. 1914-1916 m. dalyvavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje. 1916-1918 m. Lietuvių informacijos biuro Šveicarijoje narys. Nužudytas nenustatytomis aplinkybėmis.

Portretai

Kazimieras Šaulys
Kazimieras Šaulys

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.