Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ekskomunika

(lot. excommunico – pašalinu iš bendruomenės), atskyrimas nuo Bažnyčios, griežčiausia bausmė tikinčiajam: nusidėjėlis (nepaklusęs popiežiui karalius ar eretikas) pašalinamas ir bažnytinės bendruomenės.

Atskirtasis netenka visų teisių, jo negina įstatymai, neleidžiama laidoti kapinėse. (pvz., 1054 m. atsiskyrus Rytų ir Vakarų Bažnyčiai popiežius Leonas IX ekskomunikavo patriarchą Mykolą cerularijų; 1077 m. popiežius Grigalius VII ekskomunikavo Vokietijos karalių Henriką IV.)

Portretai

Sun Jatsenas
Sun Jatsenas

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.