Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Artelė

ūkio bendrovė, asmenys, susivieniję bendrai ūkinei veiklai.

Daug artelių atsirado po 1940 m. Vėliau jos buvo perorganizuotos į valstybines įmones.

Portretai

Mikalojus Akelaitis
Mikalojus Akelaitis

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.