Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Akcijaus mūšis

Romos triumvirų Antonijaus ir Oktaviano jūrų mūšis, įvykęs 31 m. pr. Kr. netoli Akcijaus kyšulio prie įėjimo į Ambrakijos įlanką (dab. Artos įlanka, V. Graikija). Oktaviano laivynas nugalėjo Antonijaus laivyną. Po mūšio Antonijus su jam talkinusia Egipto karaliene Kleopatra nusižudė; baigėsi pilietiniai karai, Oktavianas 27 m. pr. Kr. tapo imperatoriumi.

Portretai

Aleksandras Gustavas Eifelis
Aleksandras Gustavas Eifelis

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.