KOKS PUIKUS IŠEITŲ ASILAS...

Žymus XVIII amžiaus vokiečių fizikas Georgas Lichtenbergas turėjo labai dideles ausis. Kartą vienas jo pažįstamas netaktiškai pastebėjo:

– Kokios baisiai didelės jūsų ausys, pone profesoriau.

– Taip, – visiškai ramiai atsakė Lichtenbergas, – įsivaizduokite: jei taip prie mano ausų pridėjus jūsų smegenis, koks puikus išeitų asilas!

Portretai

Džonas Miltonas
Džonas Miltonas

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.