Spalio 16

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

Pasaulinė maisto diena

Tarptautinė Boso diena

Ši diena istorijoje:

1941 m. Maskvos Butyrkų kalėjime sušaudytas Antanas Gustaitis, Lietuvos karo aviacijos vadas, aviakonstruktorius. Gimė 1898 m.

1947 m. Vilniuje mirė Balys Sruoga, poetas, rašytojas, dramaturgas. Gimė 1896 m.

*

1793 m. giljotinuota Marija Antuanetė, Prancūzijos karalienė. Gimė 1755 m.

1978 m. Karolis Juzefas Voityla išrinktas popiežiumi (popiežius Jonas Paulius II).

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai